KẾT QUẢ XÉT DUYỆT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023

Tháng Sáu 20, 2022 10:53 sáng

KẾT QUẢ XÉT DUYỆT TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023

        Thực hiện thông báo số 367/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Sở GD&ĐT Nam Định về việc thông báo kế hoạch  tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  năm học 2022-2023;  Quyết định số 184/QĐ-PGDĐT ngày 17 tháng 06 năm 2022 về việc thành lập các hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2022-2023. Sáng ngày 20/6/2022 cùng với các trường THCS trên toàn  huyện, tại trường THCS Nam Thắng, Hội đồng xét duyệt tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 đã tiến hành xét duyệt. Các thành viên trong hội đồng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế. 

      Sau khi tiến hành xét duyệt, kiểm tra danh sách và hồ sơ học sinh, Hội đồng đã lập biên bản, báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực về kết quả xét duyệt tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023. Kết quả: số học sinh lớp 6 được tuyển là: 105 học sinh, chia làm ba lớp. Trong đó:

         + Số giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình tiểu học đúng quy định: 105

         + Số học bạ tiểu học đúng quy định: 105

         + Số Giấy khai sinh bản sao đúng quy định: 105