KẾ HOẠCH NGÀY HỘI STEM TRƯỜNG THCS NAM THẮNG NĂM 2018

Tháng Năm 25, 2018 9:43 chiều

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS NAM THẮNG

Số:  19/KH-THCSNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

                              Nam Thắng, ngày 20 tháng 05  năm 2018


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGÀY HỘI STEM

TRƯỜNG THCS NAM THẮNG NĂM 2018

 

      Thực hiện văn bản số 136/ KH-PGDĐT, ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực về hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn bậc THCS  năm học 2017-2018;

      Thực hiện kế hoạch triển khai ngày hội STEM của ngành giáo dục xã Nam Thắng

      Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS Nam Thắng;

     Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Nam Thắng xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày hội STEM năm  2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

      Tạo điều kiện để học sinh chia sẻ kiến thức, hiểu biết của bản thân về các lĩnh vực mà các em quan tâm, qua đó phát triển các kĩ năng của học sinh, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để phát triển năng lực của bản thân.

      Thông qua ngày hội xây dựng cho các em học sinh một sân chơi giải trí lành mạnh, thấy được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, đồng thời rèn luyện thêm một số kĩ năng trong giao tiếp, ứng xử, thực hành cho học sinh.

      Giúp học sinh nhận ra giá trị đoàn kết thông qua việc sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nhóm, qua đó học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình làm việc và học tập.

     Là cơ hội để cha mẹ học sinh và các giáo viên hiểu thêm về ý nghĩa của việc NCKH đối với học sinh, từ đó sẽ ủng hộ và tạo điều kiện cho các en tham gia hoạt động NCKH.

    Ngày hội là động lực để các cấp học, bậc học có sự liên kết chia sẻ các thế hệ học sinh đi trước tạo điều kiện hỗ trợ đàn em đi sau thắp sáng tình yêu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn làng quê mình để xây dựng nông thôn mới.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY HỘI STEM

                      “ ĐÁNH THỨC TRÍ TUỆ LÀNG THỜI 4.0”

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

*Từ 24/5/2018 đến ngày 02/6/2018

1.Giai đoạn 1: (Từ 24/5/2018 đến 31/5/2018)

– 14h30 ngày 24/5: BGH các trường mầm non, tiểu học, THCS thống nhất các nội dung, phương án, hình thức tổ chức ngày hội STEM

– Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và sản phẩm tham gia ngày hội STEM

– Xây dựng ý tưởng gian trưng bày sản phẩm STEM, POSTER

2.Giai đoạn 2: (Từ 01/6/2018 đến 02/6/2018)

-13h30  ngày 01/6/2018  các giáo viên được giao nhiệm vụ xuất phát tại trường và tập kết sản phẩm tại THCS Nguyễn Hiền, hoàn thiện gian trưng bày sản phẩm STEM, POSTER

– 15h45 hoàn thành gian trưng bày

– Ngày 02/6/2018 tham gia ngày hội STEM cùng các đơn vị

IV.THÀNH PHẦN

  Gồm  Ban giám hiệu , 10 giáo viên , 30 học sinh, một số phụ huynh

1. BGH: Thầy Nguyễn Văn Đạt – Hiệu trưởng

               Thầy Đinh Quỳnh Trang – Phó hiệu trưởng

2.Giáo viên

– Cô Phạm Thị Nhung: Tổ trưởng tổ xã hội

– Cô Vũ Thị Đào: Chủ tịch công đoàn

– Thầy Nguyễn Cao Cường: Tổng phụ trách đội

– Thầy Lê Ngọc Trung:  Bí thư chi Đoàn

– Cô Đặng Thị Thu Hà: Tổ phó tổ xã hội

– Thầy Đỗ Duy Dũng: Giáo viên.

– Thầy Phạm Văn Tình: Giáo viên

– Cô Trần Thị Vân: Giáo viên

– Cô Hà Thị Hương: Giáo viên

– Cô Trịnh Thị Lành: Giáo viên

3. Học sinh: 30 học sinh lớp 8C

4. Phụ huynh: Ban đại diện cha mẹ học sinh

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Làm các sản phẩm STEM, POSTER: các đ/c giáo viên nam + đ/c Vân (đ/c Trang phụ trách)

– Hoàn thiện các sản phẩm trước ngày 31/5/2018

– Hướng dẫn học sinh thuyết trình: thầy Dũng, Trung

2. Hoàn thiện sản phẩm, gian trưng bày

– 13h chiều 01/6/2018: các GV nam có mặt tại trường chuyển sản phẩm xuống trường THCS Nguyễn Hiền và hoàn thiện gian trưng bày trước 16h

3. Đưa đón, phụ trách học sinh: Cô Nhung, Hà, Đào, Hương, Lành

– 7h ngày 02/6/2018 các giáo viên phụ trách học sinh đưa học sinh xuống trường THCS Nguyễn Hiền

– 16h ngày 02/6/2018  các giáo viên phụ trách học sinh đưa học sinh về nhà an toàn, bàn giao với cha mẹ học sinh.

 

                                                                 

    

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN VĂN ĐẠT

   Nơi nhận:

– Các bộ phận nhà trường (để thực hiện);

– Lưu: VT.