Liên hệ

Trường THCS Nam Thắng

Địa chỉ: Thôn Dương A, xã Nam Thắng , huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Nguyễn Văn Đạt. Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0912526591  Email: c2namthangntnd@gmail.com