LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ 25/10/2021 đến 30/10/2021)

Tháng Mười 24, 2021 10:03 chiều

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08     Lớp trực tuần: 7A
Thứ   Ngày/tháng Sáng Chiều
Thứ Hai   (25/10) – Lên lớp theo TKB  – Học TKB sáng thứ 4(27/10/2021)
– Ký duyệt KHBH
Thứ Ba    (26/10) – HS nghỉ vì covid 19  
Thứ Tư     (27/10) – HS nghỉ vì covid 19
– Lên phương án dạy học trực tuyến
Thứ Năm   (28/10) – Lên lớp theo TKB       ( Dạy học trực tuyến)
 
 
Thứ Sáu   (29/10) – Lên lớp theo TKB (Dạy học trực tuyến)  – Dạy bù TKB sáng thứ 3 (26/10/2021) (Dạy trực tuyến)
 -Hội ý cốt cán tiết 2   
 – Bình tuần sau tiết 4  
Thứ Bảy   (30/10) -Lên lớp theo TKB (Dạy học trực tuyến)          – Dạy bù TKB sáng thứ 4 (27/10/2021) (Dạy trực tuyến)
Chủ nhật   (31/10)