LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ 18/10/2021 đến 23/10/2021)

Tháng Mười 17, 2021 9:55 chiều

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06     Lớp trực tuần: 8C
Thứ   Ngày/tháng Sáng Chiều
Thứ Hai   (18/10) – Lên lớp theo TKB  – Học TKB sáng thứ 3(19/10/2021)
– Ký duyệt KHBH
Thứ Ba    (19/10) – Lên lớp theo TKB  – Ôn tập
Thứ Tư     (20/10) – Lên lớp theo TKB – Ôn tập       
 
Thứ Năm   (21/10) – Lên lớp theo TKB
 
 
Thứ Sáu   (22/10) – Lên lớp theo TKB   – BDHSG
 -Hội ý cốt cán tiết 2   
 – Bình tuần sau tiết 4  
Thứ Bảy   (23/10) -Lên lớp theo TKB          – Ôn tập
Chủ nhật   (24/10)