LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ 14/01/2019 đến 19/01/2019)

Tháng Một 11, 2019 7:56 chiều
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21         Lớp trực tuần:9B 
Thứ   Ngày/tháng Sáng Chiều
Thứ Hai   (14/01)  – Ký duyệt KHBH – Lên lớp theo TKB 
 – Lên lớp theo TKB   
 
Thứ Ba    (15/01) – Lên lớp theo TKB  – K9 ôn tập
   
   
Thứ Tư     (16/01)  – Lên lớp theo TKB  – Ôn tập
   
   
Thứ Năm   (17/01) – Lên lớp theo TKB  
   
   
Thứ Sáu   (18/01) -Lên lớp theo TKB – Ôn tập
   
   
Thứ Bảy   (19/01) – Lên lớp theo TKB  – Ôn tập
-Hội ý cốt cán tiết 2  
– Bình tuần sau tiết 4  
Chủ nhật   (20/01)