LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ 07/01/2019 đến 12/01/2019)

Tháng Một 3, 2019 8:41 chiều
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20          Lớp trực tuần:9A 
Thứ   Ngày/tháng Sáng Chiều
Thứ Hai   (07/01)  – Bắt đầu HKII – Lên lớp theo TKB 
 – Ký duyệt KHBH  
 – Lên lớp theo TKB   
Thứ Ba    (08/01) – Lên lớp theo TKB  – K9 ôn tập
   
Thứ Tư     (09/01)  – Lên lớp theo TKB  – Ôn tập
 
Thứ Năm   (10/01) – Lên lớp theo TKB
Thứ Sáu   (11/01) -Lên lớp theo TKB – Ôn tập
 
Thứ Bảy   (12/01) – Lên lớp theo TKB  – Ôn tập
-Hội ý cốt cán tiết 2  
– Bình tuần sau tiết 4  
Chủ nhật   (13/01)  

pic