LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ 31/12/2018 đến 05/01/2019)

Tháng Mười Hai 27, 2018 10:40 chiều
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19          Lớp trực tuần: 8C
Thứ   Ngày/tháng Sáng Chiều
Thứ Hai   (31/12)  – Nghỉ Tết dương lịch – Nghỉ Tết dương lịch
 
 
Thứ Ba    (01/01) – Nghỉ Tết dương lịch   Nghỉ Tết dương lịch
   
Thứ Tư     (02/01)  – Lên lớp theo TKB  – Ôn tập
 
Thứ Năm   (03/01) – Lên lớp theo TKB – BGH gặp gỡ các đội tuyển HSG K9
Thứ Sáu   (04/01) -Lên lớp theo TKB – Ôn tập
 – Thi HSG văn hóa K9  tại THCS Nguyễn Hiền
– B/c kết quả thi HKI về PGD  (đ.c Trang)
Thứ Bảy   (05/01) – Lên lớp theo TKB
-Hội ý cốt cán tiết 2  -Thi vòng 1 Olympic 
– Bình tuần sau tiết 4  
Chủ nhật   (06/01)  -Lao động VSMT   

pic