LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018)

Tháng Mười Hai 14, 2018 8:15 chiều
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17          Lớp trực tuần: 8A
Thứ   Ngày/tháng Sáng Chiều
Thứ Hai   (17/12)  – Lên lớp theo TKB  -Lên lớp theo TKB
 – Ký duyệt KHBD  
 
Thứ Ba    (18/12) – Lên lớp theo TKB  – K9 ôn tập
– 9h thi năng lực GVDG cấp tỉnh tại THCS Hàn Thuyên(đ.c Tiện)  -17h hội quân Hội thi GVDG cấp tỉnh tại  khách san Công Đoàn(các GV nam, đ.c Tiện, Nhung)  
   
Thứ Tư     (19/12)  – Lên lớp theo TKB  – Ôn tập
  – Đ/c Tiện dạy ca 1          – 6h30 các giáo viên có mặt tại THCS Hàn Thuyên dự giờ học tập  – Các giáo viên  không có giờ bố trí dự giờ hoc tập chuyên môn tại trường THCS Hàn Thuyên 
 
Thứ Năm   (20/12) – Lên lớp theo TKB  -Nộp đề, đáp án bài khảo sát HSG K9            – Nộp danh sách khảo sát HSG K9                          (Các môn: Ngữ văn,Toán T.Anh, Địa, Sử, Sinh)
 – Các giáo viên  không có giờ bố trí dự giờ hoc tập chuyên môn tại trường THCS Hàn Thuyên  – Các giáo viên  không có giờ bố trí dự giờ hoc tập chuyên môn tại trường THCS Hàn Thuyên 
   
Thứ Sáu   (21/12) – Lên lớp theo TKB – Ôn tập
-Đ.c Tiện dự tổng kết GVDG cấp tỉnh 
  – Tập huấn phần mềm thi nói tại Hội trường tầng 2 PGD (đ.c Trang, Đ. Hà, Hường) 
Thứ Bảy   (22/12) – Lên lớp theo TKB – Ôn tập 
– Hội ý cốt cán sau tiết 2
 – Bình tuần sau tiết 4  
Chủ nhật   (23/12)