LỚP 6D

Tháng Tám 19, 2018 10:39 chiều
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6D
NĂM HỌC 2018 – 2019
            Sĩ số : 36
STT HỌ VÀ TÊN Lớp NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ
1 Trần Tuấn Anh 6D 18/07/2007    
2 Bùi Thị Ánh 6D 25/07/2007 x  
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 6D 28/10/2007 x  
4 Phạm Minh Ánh 6D 15/01/2007 x  
5 Đào Đình Bình 6D 09/12/2007    
6 Nguyễn Văn Chiến 6D 27/08/2007    
7 Lưu Minh Đạt 6D 06/09/2007    
8 Phạm Tuấn Điệp 6D 21/06/2007    
9 Lâm Phương Đông 6D 26/02/2007    
10 Nguyễn Thị Thanh Hải 6D 08/08/2007 x  
11 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 6D 02/02/2007 x  
12 Nguyễn Thị Hoàn 6D 11/03/2007 x  
13 Lâm Thị Huệ 6D 03/10/2007 x  
14 Đoàn Lâm Chấn Huy 6D 05/10/2007    
15 Đỗ Thị Thanh Huyền 6D 25/10/2007 x  
16 Phạm Thị Thanh Hường 6D 18/04/2007 x  
17 Phạm Văn Khánh 6D 23/01/2007    
18 Nguyễn Thị Ngọc Linh 6D 04/12/2007 x  
19 Phạm Xuân Lộc 6D 20/10/2007    
20 Hoàng Tiến Mạnh 6D 26/11/2007    
21 Lê Ngọc Nam 6D 10/01/2007    
22 Nguyễn Bích Ngọc 6D 20/08/2007 x  
23 Lưu Thị Nhi 6D 25/03/2007 x  
24 Nguyễn Quỳnh Như 6D 11/12/2007 x  
25 Hoàng Minh Phúc 6D 18/12/2007    
26 Phạm Thị Thu Phương 6D 21/01/2007 x  
27 Tống Mai Phương 6D 26/08/2007 x  
28 Lê Ngọc Quang 6D 12/08/2007    
29 Bùi Minh Quân 6D 02/04/2007    
30 Lâm Văn Tài 6D 10/11/2007    
31 Phạm Tiến Thành 6D 19/02/2007    
32 Phạm Hữu Thắng 6D 02/12/2007    
33 Phùng Thị Thủy 6D 30/01/2007 x  
34 Lâm Thanh Tùng 6D 09/03/2007    
35 Phạm Thị Minh Tuyết 6D 25/09/2007 x  
36 Nguyễn Khánh Xuân 6D 08/05/2007 x