DS LOP 9C

Tháng Chín 28, 2017 10:14 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Ghi chú
1 Lê Tuấn Anh 1/12/2003 9C  
2 Phạm Văn Biển 5/26/2003 9C  
3 Lâm Thanh Cao 12/18/2003 9C  
4 Đỗ Văn Cao 4/28/2003 9C  
5 Bùi Văn Dân 7/22/2003 9C  
6 Phùng Trung Dũng 3/21/2003 9C  
7 Lâm Xuân Dương 5/1/2003 9C  
8 Lê Ngọc Anh Đại 8/2/2003 9C  
9 Lâm Thị Hạnh 6/12/2002 9C  
10 Đoàn Văn Hiệu 9/13/2003 9C  
11 Lê Thị Hoài 8/9/2003 9C  
12 Hoàng Thị Ngọc Huyền 4/27/2003 9C  
13 Kiều Thị Hương 12/13/2003 9C  
14 Đỗ Thị Lành 3/8/2003 9C  
15 Tống Minh Long 1/29/2003 9C  
16 Hoàng Nhật Long 4/26/2003 9C  
17 Bùi Thị Phương Mai 7/26/2003 9C  
18 Phùng Văn Minh 3/15/2003 9C  
19 Lâm Viết Minh 1/11/2003 9C  
20 Lâm Thế Nam 1/15/2003 9C  
21 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 9/19/2003 9C  
22 Trần Thị Nhung 11/10/2003 9C  
23 Lâm Thị Phương 8/23/2003 9C  
24 Nguyễn Minh Thanh 5/31/2003 9C  
25 Trần Thị Thu 10/8/2003 9C  
26 Trần Anh Thư 4/28/2003 9C  
27 Lâm Khánh Toàn 8/7/2003 9C  
28 Lâm Thị Huyền Trang 8/2/2003 9C  
29 Nguyễn Thị Thanh Trúc 6/14/2003 9C  
30 Đặng Văn Tú 1/10/2003 9C  
31 Nguyễn Anh Tuấn 2/16/2003 9C  
32 Tuyết      
      GVCN