DS LOP 9C

Tháng Chín 28, 2017 10:14 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C  
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG  
NĂM HỌC 2018-2019  
          Sĩ số 30
Stt Họ và tên  Ngày, tháng, năm Lớp Nữ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Anh 14/10/2004 9C    
2 Bùi Hồng Ánh 09/08/2004 9C x  
3 Hoàng Thị Nguyệt Ánh 02/09/2004 9C x  
4 Phạm Thị Ngọc Ánh 24/02/2004 9C x  
5 Lâm Đặng Tuấn Đạt 01/08/2004 9C    
6 Nguyễn Quang Đạt 28/02/2004 9C    
7 Phạm Văn Đạt 13/01/2004 9C    
8 Phạm Quang Đước 12/12/2004 9C    
9 Đỗ Thị Lương Giang 10/12/2004 9C x  
10 Đặng Thị Hồng Hạnh 19/08/2004 9C x  
11 Lâm Đặng Thu Hiền 10/02/2004 9C x  
12 Lê Thị Hiền 02/03/2004 9C x  
13 Hoàng Thu Hoài 13/05/2004 9C x  
14 Lâm Quốc Huy 19/02/2004 9C    
15  Đỗ Thị Huyền 29/10/2004 9C x  
16 Nguyễn Mạnh Khôi 27/07/2004 9C    
17 Trần Thị Phương Linh 26/02/2004 9C x  
18  Đỗ Thị Thu 19/10/2004 9C x  
19 Bùi Văn Quân 25/10/2004 9C    
20 Đoàn Công Sơn 13/12/2004 9C    
21 Hoàng Công Tấn 09/08/2004 9C    
22 Trần Đức Thắng 14/09/2004 9C    
23 Bùi Thu Thủy 14/09/2004 9C x  
24 Lâm Thị Thanh Thủy 05/08/2004 9C    
25  Lâm Văn Toàn 20/06/2004 9C    
26 Kiều Nguyệt Trang 18/01/2004 9C x  
27 Vũ Văn Trường 14/04/2004 9C    
28 Lâm Văn Tuấn 20/09/2004 9C    
29 Phùng Thanh Tùng 15/10/2004 9C    
30 Hoàng Hải Yến 23/05/2004 9C x