DS LOP 9B

Tháng Chín 28, 2017 10:13 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
NĂM HỌC 2018-2019
          Sĩ số 30
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Nữ Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Anh 13/11/2004 9B    
2 Phạm Quỳnh Anh 29/02/2004 9B x  
3 Phạm Thị Hồng Ánh 14/11/2004 9B x  
4 Phạm Thị Minh Ánh 18/10/2004 9B x  
5 Nguyễn Văn Cao 09/03/2004 9B    
6 Lâm Tiến Dũng 01/09/2004 9B    
7 Nguyễn Thị Duyên 29/12/2004 9B x  
8 Phùng Thị Mỹ Duyên 09/10/2004 9B x  
9 Trương Thị Thanh Giang 29/11/2004 9B x  
10 Phạm Bích Hằng 29/02/2004 9B x  
11 Hoàng Thị Thuý Hiền 16/03/2004 9B x  
12 Đặng Thị Ánh Hồng 21/09/2004 9B x  
13 Lê Thị Huyền 19/07/2004 9B x  
14 Đoàn Thị Thu Hường 07/09/2004 9B x  
15 Lê Ngọc Khang 02/02/2004 9B    
16 Dương Ngọc Lân 27/10/2003 9B   thiếu GKS
17 Đặng Tuấn Linh 25/10/2004 9B    
18 Nguyễn Đức Phúc 03/04/2004 9B    
19 Phạm Minh Phúc 08/05/2004 9B    
20 Hoàng Lê Quang 18/10/2004 9B    
21 Nguyễn Anh Quốc 09/03/2004 9B    
22 Trần Thị Quỳnh 21/07/2004 9B    
23 Nguyễn Tiến Thi 08/04/2004 9B    
24 Lê Văn Thuận 29/10/2004 9B    
25 Đỗ Văn Tới 09/03/2004 9B    
26 Phạm Vũ Thuỳ Trang 22/11/2004 9B    
27 Bùi Văn Tuấn 29/03/2004 9B    
28 Đỗ Văn Vinh 28/09/2004 9B    
29 Lê Thị Hài Yến 21/11/2004 9B x  
30 Nguyễn Thị Hải Yến 10/07/2004 9B x