DS LOP 9B

Tháng Chín 28, 2017 10:13 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Ghi chú
1 Phạm Lan Anh 7/14/2003 9B  
2 Chu Đình Bảo 5/16/2003 9B  
3 Nguyễn Thị Kim Chi 3/29/2003 9B  
4 Phạm Văn Chiến 9/15/2003 9B  
5 Trần Kim Cương 5/25/2003 9B  
6 Đoàn Văn Cương 9/6/2002 9B  
7 Phạm Thị Hà 6/15/2003 9B  
8 Lâm Khánh Huyền 8/21/2003 9B  
9 Lương Minh Lộc 10/8/2003 9B  
10 Phạm Thị Lương 5/24/2003 9B  
11 Đoàn Thị Trà My 2/18/2003 9B  
12 Phạm Ánh Ngọc 11/18/2003 9B  
13 Phạm Bình Nguyên 11/3/2003 9B  
14 Phạm Hữu Phúc 12/9/2003 9B  
15 Phạm Thị Thu Phương 3/18/2003 9B  
16 Vũ Văn Quang 10/5/2003 9B  
17 Nguyễn Văn Quân 10/26/2003 9B  
18 Nguyễn Minh Thành 6/14/2003 9B  
19 Trần Tất Thành 2/6/2003 9B  
20 Trần Thanh Thảo 11/2/2003 9B  
21 Lâm Quốc Thắng 7/20/2003 9B  
22 Phạm Minh Thu 12/4/2003 9B  
23 Nguyễn Thị Thủy 10/17/2003 9B  
24 Hoàng Công Tiến 10/24/2003 9B  
25 Nguyễn Thị Thùy Trang 2/14/2003 9B  
26 Trần Đức Trung 5/2/2003 9B  
27 Vũ Anh Tuấn 2/18/2003 9B  
28 Lê Văn Việt 6/14/2003 9B  
29 Lưu Văn Việt 2/28/2003 9B  
30 Lâm Văn Vụ 10/25/2003 9B  
31 Hoàng Hải Yến 8/10/2003 9B  
32 Lâm Tiểu Yến 8/23/2003 9B