DS LOP 9A

Tháng Chín 28, 2017 10:13 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Ghi chú
1 Phạm Thị Phương Anh 9/17/2003 9A  
2 Nguyễn Cao Bằng 5/7/2003 9A  
3 Trần Văn Cường 1/11/2003 9A  
4 Hà Duy Hiếu 11/3/2003 9A  
5 Vũ Thị Hoài 12/19/2002 9A  
6 Nguyễn Văn Hoàn 12/21/2003 9A  
7 Phạm Thị Huế 4/18/2003 9A  
8 Kiều Thị Huệ 3/5/2003 9A  
9 Lê Việt Hùng 2/20/2003 9A  
10 Nguyễn Quang Huy 4/30/2002 9A  
11 Bùi Thị Thanh Huyền 6/2/2003 9A  
12 Nguyễn Thu Huyền 10/14/2003 9A  
13 Phạm Thu Huyền 5/26/2003 9A  
14 Lê Mạnh Hưng 10/27/2003 9A  
15 Bùi Việt Long 3/22/2003 9A  
16 Phùng Khánh Ly 6/22/2003 9A  
17 Tống Thị Khánh Ly 11/13/2003 9A  
18 Lương Duy Nam 4/22/2003 9A  
19 Kiều Thị Bích Nga 6/17/2003 9A  
20 Vũ Thị Ngát 6/2/2003 9A  
21 Kiều Thị Minh Nguyệt 7/13/2003 9A  
22 Lê Văn Nhất 8/3/2003 9A  
23 Đoàn Kim Phương 3/16/2003 9A  
24 Lê Anh Quân 11/1/2003 9A  
25 Lương Thế Tài 11/2/2003 9A  
26 Bùi Văn Toàn 8/25/2003 9A  
27 Phạm Văn Tuấn 1/7/2003 9A  
28 Phạm Văn Tuyến 11/19/2003 9A  
29 Đặng Thị Thảo 13/11/2003 9A  
30 Lâm Thị Huyền Trang 12/22/2003 9A