DS LOP 9A

Tháng Chín 28, 2017 10:13 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
NĂM HỌC 2018-2019
          Sĩ số 31
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Nữ Ghi chú
1 Đoàn Khắc An 27/09/2004 9A    
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/04/2004 9A x  
3 Phạm Ngọc Ánh 26/08/2004 9A x  
4 Phạm Trung Cao 08/10/2004 9A    
5 Phạm Thị Xuân Đào 09/09/2004 9A x  
6 Đỗ Hồng Đăng 11/09/2004 9A    
7 Lâm Thị Hậu 12/04/2004 9A x  
8 Phạm Đình Hiệp 07/01/2004 9A    
9 Lương Kim Huệ 13/10/2004 9A x  
10 Nguyễn Văn Khang 17/09/2004 9A    
11 Nguyễn Duy Khánh 07/10/2004 9A    
12 Nguyễn Thị cẩm Ly 21/10/2004 9A x  
13 Nguyễn Thế Mạnh 29/10/2004 9A    
14 Nguyễn Thành Nam 28/10/2004 9A    
15 Nguyễn Thị Phương Nga 27/12/2004 9A x  
16 Lê Thị Thu Phương 10/03/2004 9A x  
17 Lê Thu Phương 09/06/2004 9A x  
18 Nguyễn Thu Phượng 26/11/2004 9A x  
19 Lâm Anh Quân 05/04/2004 9A    
20 Lâm Thị Quế 10/02/2004 9A x  
21 Phạm Thị Thu Quỳnh 19/09/2004 9A x  
22 Phạm Nhật Thành 28/08/2004 9A    
23 Trần Quang Thành 16/01/2004 9A    
24 Chu Văn Thuận 21/03/2004 9A    
25 Lâm Thị Thuỷ 12/11/2004 9A x  
26 Đinh Văn Toàn 01/11/2004 9A    
27 Lê Ngọc 12/11/2004 9A    
28 Lâm Thanh Tùng 19/03/2004 9A    
29 Nguyễn Văn Tùng 28/12/2004 9A    
30 Bùi Thu Uyên 08/01/2004 9A x  
31 Hoàng Thị Yến 07/11/2004 9A x