DS LỚP 8C

Tháng Chín 28, 2017 10:11 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
NĂM HỌC 2018-2019
          Sĩ số 31
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Nữ Ghi chú
1 Lê Thị Lan Anh 20/04/2005 8C x  
2 Lê Thị Ngọc Bích 22/09/2005 8C x  
3 Lê Ngọc Đạt 30/04/2005 8C    
4 Lâm Thị Hồng Hạnh 20/05/2005 8C x  
5 Lâm Minh Hiếu 04/11/2005 8C    
6 Nguyễn Thị Huệ 26/01/2005 8C x  
7 Bùi Quang Huy 11/01/2005 8C    
8 Nguyễn Thị Liên 16/11/2005 8C x  
9 Phùng Thị Tuyết Mai 30/10/2005 8C x  
10 Nguyễn Duy Mạnh 31/08/2005 8C    
11 Lê Minh Ngọc 24/01/2005 8C x  
12 Phạm Thị Ánh Ngọc 22/03/2005 8C x  
13 Phạm Xuân Phong 14/06/2005 8C    
14 Phạm Thu Quyên 23/11/2005 8C x  
15 Trần Văn Quyền 17/08/2005 8C    
16 Chu Đình Quyết 04/02/2005 8C    
17 Phạm Thị Như Quỳnh 24/02/2005 8C x  
18 Nguyễn Đức Sáng 06/09/2005 8C    
19 Hà Văn Sơn 17/02/2005 8C    
20 Phạm Quang Tài 08/12/2005 8C    
21 Phạm Xuân Thành 31/03/2004 9C    
22 Lê Ngọc Thắng 26/11/2005 8C    
23 Trương Thị Thu 04/09/2005 8C x  
24 Phạm Thị Thư 20/09/2005 8C x  
25 Kiều Thị Ngọc Trâm 07/09/2005 8C x  
26 Bùi Đức Trọng 14/08/2005 8C    
27 Lương Thanh Tùng 21/03/2005 8C    
28 Nguyễn Văn Việt 06/02/2005 8C    
29 Đoàn Văn Vinh 05/07/2005 8C    
30 Trần Văn 02/11/2005 8C    
31 Nguyễn Thị Thanh Xuân 18/02/2005 8C x