DS LỚP 8C

Tháng Chín 28, 2017 10:11 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Văn Anh 9/2/2004 8C  
2 Bùi Hồng Ánh 10/14/2004 8C  
3 Phạm Thị Ngọc Ánh 8/9/2004 8C  
4 Hoàng Thị Nguyệt Ánh 2/24/2004 8C  
5 Nguyễn Quang Đạt 8/1/2004 8C  
6 Lâm Đặng Tuấn Đạt 1/13/2004 8C  
7 Phạm Văn Đạt 2/28/2004 8C  
8 Phạm Quang Đước 12/12/2004 8C  
9 Đỗ Thị Lương Giang 12/10/2004 8C  
10 Đặng Thị Hồng Hạnh 8/19/2004 8C  
11 Lê Thị Hiền 2/10/2004 8C  
12 Lâm Đặng Thu Hiền 3/2/2004 8C  
13 Hoàng Thu Hoài 5/13/2004 8C  
14 Lâm Quốc Huy 2/19/2004 8C  
15  Đỗ Thị Huyền 10/29/2004 8C  
16 Nguyễn Mạnh Khôi 7/27/2004 8C  
17 Trần Thị Phương Linh 2/26/2004 8C  
18  Đỗ Thị Thu Lý 10/19/2004 8C  
19 Bùi Văn Quân 10/25/2004 8C  
20 Đoàn Công Sơn 12/13/2004 8C  
21 Hoàng Công Tấn 8/9/2004 8C  
22 Phạm Xuân Thành 6/20/2004 8C  
23 Trần Đức Thắng 9/20/2004 8C  
24 Lâm Thị Thanh Thủy 10/15/2004 8C  
25 Bùi Thu Thủy 3/31/2004 8C  
26  Lâm Văn Toàn 9/14/2004 8C  
27 Kiều Nguyệt Trang 8/5/2004 8C  
28 Vũ Văn Trường 9/14/2004 8C  
29 Lâm Văn Tuấn 1/18/2004 8C  
30 Phùng Thanh Tùng 4/14/2004 8C  
31 Hoàng Hải Yến 5/23/2004 8C