DS LOP 8B

Tháng Chín 28, 2017 10:10 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
NĂM HỌC 2018-2019
          Sĩ số 30
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Nữ Ghi chú
1 Nguyễn Phi Bằng 19/10/2005 8B    
2 Phạm Công Cần 10/08/2005 8B    
3 Trần Việt Dũng 18/01/2005 8B    
4 Phùng Thị Thùy Dương 22/03/2005 8B x  
5 Nguyễn Văn Đạt 21/05/2005 8B    
6 Phạm Văn Hải 19/01/2005 8B    
7 Trần Thị Hằng 30/12/2005 8B x  
8 Đỗ Thị Thúy Hường 16/11/2005 8B x  
9 Phạm Thị Thanh Lam 28/05/2005 8B x  
10 Phạm Hữu Nam 28/11/2005 8B    
11 Tống Đức Ngọc 25/12/2005 8B    
12 Phạm Thị Nương 24/05/2005 8B x  
13 Vũ Thị Thu Phương 08/01/2005 8B x  
14 Phạm Minh Quang 12/05/2005 8B    
15 Trần Minh Quang 21/10/2005 8B    
16 Đỗ Minh Quân 13/03/2005 8B    
17 Lê Mạnh Quân 28/11/2005 8B    
18 Nguyễn Thị Thanh 26/03/2005 8B x  
19 Phạm Thị Thu 26/10/2005 8B x  
20 Trần Minh Tiến 16/12/2005 8B    
21 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/04/2005 8B x  
22 Nguyễn Thị Thu Trang 07/07/2005 8B x  
23 Vũ Thị Quỳnh Trang 12/08/2005 8B x  
24 Đỗ Văn Tuấn 21/06/2005 8B    
25 Lâm Đình Văn 10/11/2005 8B    
26 Bùi Hồng Vân 10/02/2005 8B x  
27 Đặng Xuân Viết 28/06/2005 8B    
28 Nguyễn Quốc Việt 18/11/2005 8B    
29 Lê Ngọc Vinh 08/02/2005 8B    
30 Nguyễn Văn Vinh 31/05/2005 8B