DS LOP 8B

Tháng Chín 28, 2017 10:10 sáng
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B
TRƯỜNG THCS NAM THẮNG
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm Lớp Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Anh 11/13/2004 8B  
2 Phạm Quỳnh Anh 2/29/2004 8B  
3 Phạm Thị Hồng Ánh 11/14/2004 8B  
4 Phạm Thị minh Ánh 10/18/2004 8B  
5 Nguyễn Văn Cao 3/9/2004 8B  
6 Lâm Tiến Dũng 9/1/2004 8B  
7 Phùng Thị Mĩ Duyên 10/9/2004 8B  
8 Nguyễn Thị Duyên 12/29/2004 8B  
9 Trương Thị Thanh Giang 11/29/2004 8B  
10 Phạm Thị Hạnh 12/26/2003 8B  
11 Phạm Bích Hằng 2/29/2004 8B  
12 Nguyễn Thị Thuý Hiền 3/16/2004 8B  
13 Đặng Thị Ánh Hồng 9/21/2004 8B  
14 Lê Thị Huyền 7/19/2004 8B  
15 Đoàn Thị Thu Hường 9/7/2004 8B  
16 Lê Ngọc Khang 2/2/2004 8B  
17 Đặng Tuấn Linh 10/25/2004 8B  
18 Nguyễn Đức Phúc 4/3/2004 8B  
19 Phạm Minh Phúc 5/8/2004 8B  
20 Hoàng Lê Quang 10/18/2004 8B  
21 Nguyễn Anh Quốc 3/9/2004 8B  
22 Trần Thị Quỳnh 7/21/2004 8B  
23 Nguyễn Tiến Thi 4/8/2004 8B  
24 Lê Văn Thuận 10/29/2004 8B  
25 Đỗ Văn Tới 3/9/2004 8B  
26 Phạm Vũ Thuỳ Trang 11/22/2004 8B  
27 Bùi Văn Tuấn 3/29/2004 8B  
28 Đỗ Văn Vinh 9/28/2004 8B  
29 Lê Thị Hài Yến 11/21/2004 8B  
30 Nguyễn Thị Hải Yến 7/10/2004 8B  
31 Hoàng Thị Yến      
32 Lân