Giấy xác nhận học sinh

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS NAM THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc GIẤY…